Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB Mokymo centras "Automobilis"

Identifikatorius

88888880605

Pavadinimas anglų kalba

Closed Joint-Stock Company Training Centre "Car"

Kodas

172215094

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Likviduojamas dėl bankroto, 2023-06-23, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

UAB „Automobilis“.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Kompetencijų vertinimo institucija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Raseiniai, Sporto g. 9, LT-60171

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kompetencijų vertinimo institucija, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kompetencijų vertinimo institucija, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 428 51156, +370 428 51156, http://www.mcautomobilis.lt, automobilis@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Sigitas Girdžius, Steigėjas (ŠMIR)
JOANA ZAKARIENĖ, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, IV
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos