Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

A. Vosylienės mokymo konsultacinė firma

Identifikatorius

88888880555

Pavadinimas anglų kalba

A. Vosyliene training consulting firm

Kodas

165829829

Teisinė forma

Individuali įmonė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1999-06-15, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

A_Vosylienės_mokymo_konsultaci.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kazlų Rūda, Gedimino g. 1, LT-69401

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 343 95451, +370 343 95451, www.mokymocentras.eu, kursai.vosyliene@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Anelė Vosylienė, Fizinis asmuo
ANELĖ VOSYLIENĖ, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Dalininkų įnašai, Kitos teisėtai įgytos lėšos, Mokestis už mokslą

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos