Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Akcinė bendrovė "LIFOSA"

Identifikatorius

88888880534

Pavadinimas anglų kalba

Public Limited Company "LIFOSA"

Kodas

161110455

Teisinė forma

Akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 1990-12-14, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Akcinė_bendrovė_LIFOSA.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Kompetencijų vertinimo institucija, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Kėdainiai, Juodkiškio g. 50

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Kompetencijų vertinimo institucija, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Kompetencijų vertinimo institucija, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 347 66483, +370 347 66166, http://lifosa.com/, info@lifosa.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Steigėjas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos