Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

UAB "Mečislovo Martišiaus mokymo kursai"

Identifikatorius

88888880516

Pavadinimas anglų kalba

Mecislovas Martisius training

Kodas

151342551

Teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2014-01-03, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

UAB_Mečislovo_Martišiaus_mokym.pdf

Grupė

Kitas švietimo teikėjas

Priklausomybė

Nevalstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga

Adresas

Marijampolė, Statybininkų g. 8

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas, Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti tęstinį profesinį mokymą

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 675 04419, www.mmmk.lt, mecislovas.martisius@gmail.com

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Mečislovas Martišius, Savininkas (ŠMIR)
Mečislovas Martišius, Savininkas (ŠMIR)
MEČISLOVAS MARTIŠIUS, Fizinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Religinės bendruomenės lėšos, Tarptautinių ir užsienio fondų, organizacijų lėšos

Pagrindinio tipo aprašymas

Kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, jų padaliniai, įsteigti Lietuvoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla), LR įstatymų nustatyta turintys teisę vykdyti švietimą

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
III, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos