Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Alytaus profesinio rengimo centras

Identifikatorius

88888880020

Pavadinimas anglų kalba

Alytus Vocational Education Centre

Kodas

300039337

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Neįregistruotas, 2022-08-31, -

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Alytaus_PRC_istatai_2022-08-31.pdf

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Gimnazija, Kitas švietimo teikėjas

Adresas

Alytus, Putinų g. 40, LT-62321

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui

Kitos paskirtys

Gimnazijos tipo suaugusių gimnazija, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 77979, +370 315 77979, http://www.aprc.lt, alytausprc@aprc.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Steigėjas (ŠMIR)
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija "Linpra", Dalininkas (ŠMIR)

Finansavimo šaltiniai

Kitos teisėtai įgytos lėšos, Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
II, III, IV, V
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Profesinio mokymo diplomas, Profesinio mokymo pažymėjimas

Doktorantūra

Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Padaliniai

Pavadinimas
Buveinė (adresas)
Kontaktai

Alytaus profesinio rengimo centras

Alytus, Putinų g. 40, LT-62321+370 315 77979
alytausprc@aprc.lt
http://www.aprc.lt

Alytaus profesinio rengimo centro Paslaugų verslo skyrius

Artūro Sakalausko g. 10, LT-62161 Alytus+370 315 51097
pvs@aprc.lt
http://www.aprc.lt/

Alytaus profesinio rengimo centro Statybos technologijų ir verslo skyrius

A. Jonyno g. 12A, LT-03124, Alytus+370 315 78455
stvs@aprc.lt
http://www.aprc.lt/

Alytaus profesinio rengimo centro Varėnos profesinio mokymo skyrius

J. Basanavičiaus g. 1, Varėna+370 310 31595
rastine@vtvm.lt

Alytaus profesinio rengimo centro žemės ūkio skyrius

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r. sav.+370 513 60230
mokykla@simnozum.lt
www.simnozum.lt