Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Studijų programosProgramos valstybinis kodas
Programos ISCED kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
Programos apimtis kreditais
Mokymo kalbos
Studijų krypties grupė: Fiziniai mokslai (35) (Daugiau kitame puslapyje)
Studijų kryptis: Aplinkotyra (4)
6121CX0136450712

Aplinkotyra ir aplinkos apsauga

240 anglų, lietuvių
6121CX0186450521

Aplinkotyra ir aplinkosauga

240 lietuvių
6211CX0117470521

Aplinkotyra ir aplinkotvarka

120 lietuvių
6211CX0167470712

Aplinkosaugos organizavimas

120 anglų, lietuvių
Studijų kryptis: Chemija (10)
6121CX0016450531

Chemija

240 lietuvių
6121CX0026450531

Nanomedžiagų chemija

240 lietuvių
6121CX0116450531

Taikomoji chemija

240 lietuvių
6121CX0206450531

Kosmetinė chemija

240 lietuvių
6122FC0026450720

Biomedicininių medžiagų industrijos

240 lietuvių
6211CX0037470531

Chemija

120 lietuvių
6211CX0047470531

Nanomedžiagų chemija ir antreprenerystė

120 anglų, lietuvių
6211CX0147470531

Taikomoji chemija

120 anglų, lietuvių
6281CX0017470531

Medicininė chemija

120 anglų, lietuvių
6531CX0016550531

Cheminė analizė

180 lietuvių
Studijų kryptis: Fizika (12) (Daugiau kitame puslapyje)
6121CX0036450533

Fizika

240 lietuvių
6121CX0046450533

Kompiuterinė fizika ir modeliavimas

240 lietuvių