Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
560071304

Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa