Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos valstybinis kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
560071303

Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymo programa