Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Staliaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520732

Valstybinis kodas

217073203

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Stalius/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Staliaus rengimo standartas, S358203

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

54 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

80 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Stalius/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2237

Programos apimtis kreditais

170
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji staliai teoriniuose užsiėmimuose mokomi medžio apdirbimo technologijos, medienos apdirbimo įrengimų naudojimo ir priežiūros, bendrosios elektrotechnikos pagrindų, žaliavų savybių ir naudojimo, braižybos ir brėžinių skaitymo, darbo su įrengimais ir mechanizacijos priemonėmis, produkcijos iš medžio ir nesudėtingų baldų gamybos bei remonto, gaminių apdailos, darbų kokybės įvertinimo, ir darbų saugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklų dirbtuvėse, lentpjūvėse, baldų, statybos, remonto įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 49 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos apdirbimo, baldų gamybos ir kt. gebėjimai.
Staliaus mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą.