Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šaltkalvio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520715

Valstybinis kodas

217071501

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Mechanika ir metalo darbai

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Šaltkalvis, LTKS II

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Asmenims, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

54 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

80 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Šaltkalvis, LTKS II
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1097
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji šaltkalviai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrosios šaltkalvystės, suvirinimo elektra ir surinkimo darbų technologijų, žaliavų savybių ir naudojimo, elektrotechnikos, braižybos ir brėžinių skaitymo, techninių matavimų, šaltojo metalo apdirbimo ir suvirinimo įrengimų, plieno ir spalvotųjų metalų suvirinimo elektra rankiniu būdu bei pusautomačiais ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse ir įmonėse, kur atliekami šaltkalvystės, suvirinimo ir surinkimo darbai. Praktinio mokymo trukmė - 44 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami metalų apdirbimo ir suvirinimo, brėžinių braižymo ir skaitymo ir kt. gebėjimai.
Šaltkalvio mokymo programa skirta asmenims, turintiems nebaigtą pagrindinį išsilavinimą ir sulaukusiems 14 metų.