Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas/3

Pavadinimas anglų kalba

Motor vehicle carriage driver

Valstybinis kodas

PROFKVAL01818

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2024-01-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo:
Privalomosios kompetencijos:
eksploatuoja transporto priemonę ar transporto priemonių junginį, identifikuoja transporto priemonės gedimus, pašalina nesudėtingus transporto priemonės gedimus, saugiai, tausojant aplinką, vairuoja transporto priemonę bei transporto priemonių junginį įvairiomis eismo sąlygomis, numato pavojingas situacijas kelyje, numato netinkamų veiksmų darbe teisines pasekmes, laikosi darbo ir poilsio režimo, saugiai pakrauna ir iškrauna, tvirtina krovinį, užtikrina saugų krovinio gabenimą, tvarko krovinių vežimo dokumentaciją, naudojasi navigacinėmis sistemomis, ryšio priemonėmis bei kitais IT įrenginiais, saugiai gabena pavojingus krovinius.

Pasirenkamosios kompetencijos:
bendrauja ir pildo dokumentaciją užsienio kalba, panaudoja visavertės mitybos (maisto ruošimo) pagrindus praktikoje.