Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Automobilinio krano operatorius/3

Pavadinimas anglų kalba

Motocrane operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01492

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-01-12

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: žino automobilinių kranų pagrindinius techninius rodiklius, valdymo tvarką, valdymo ir apsauginius įtaisus, pagrindinius kranų mazgus, kranų hidraulinės sistemos sandarą, veikimą, mechanizmų sandarą, reguliavimo normas ir krano tepimo lentelę, žino galimus krano gedimus, jų priežastis ir šalinimo būdus, pagrindines avarijų ir nelaimingų atsitikimų, dirbant su automobiliniais kranais, priežastis, žino reikalavimus automobilinių kranų pastatymui, kėlimo reikmenims ir darbų vykdymo kranais taisykles, žino aptarnaujamo krano gamyklinę eksploatavimo instrukciją, kranų techninės priežiūros ir remonto sistemą, automobilinio krano mašinisto saugos ir sveikatos instrukciją, geba valdyti automobilinius kranus; atlikti jais krovinių kėlimo ir statybos montavimo darbus, geba taikyti krovinių kėlimo darbuose naudojamą signalizaciją; teisingai vykdyti reikalavimus krovinių stropavimui, perkėlimui, sandėliavimui, geba atlikti krano priežiūros darbus ir šalinti nesudėtingus gedimus; skaityti krano eksploatavimo instrukcijoje pateiktus brėžinius ir schemas, geba laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimų.