Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialas

Identifikatorius

88888880814401

Pavadinimas anglų kalba

Alytus Handy Craft branch

Kodas

Nėra duomenų

Teisinė forma

Nėra duomenų

Specialusis teisinis statusas, jo įgijimo ir netekties datos

Teisinis statusas neįregistruotas

Steigimo dokumentai - steigimo sandoris, nuostatai, įstatai, statusas

Nėra duomenų

Grupė

Profesinio mokymo įstaiga

Priklausomybė

Valstybinė

Pagrindinis tipas ir kiti tipai

Profesinio mokymo įstaiga, Kitas švietimo teikėjas

Adresas

S. Dariaus ir S. Girėno g. 27, Alytus

Pagrindinė paskirtis ir kitos paskirtys

Profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui

Kitos paskirtys

Kitas švietimo teikėjas neformaliajam vaikų švietimui
, Kitas švietimo teikėjas profesiniam mokymui

Telefonai, faksas, internetinės svetainės ir elektroninio pašto adresai

+370 315 51032, +370 315 51032, http://www.amatai.lt, amatai@amatai.lt

Dalyviai - savininkas, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, akcininkas, dalininkas

Kauno taikomosios dailės mokykla, Juridinis asmuo

Finansavimo šaltiniai

Valstybės biudžetas

Pagrindinio tipo aprašymas

Formaliojo švietimo mokykla, kurios pagrindinė veikla - profesinis mokymas pagal profesinio mokymo programas, padedantis asmeniui įgyti kvalifikaciją ar ją tobulinti arba įgyti kompetenciją, reikalingą atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai

Tipo aprašymas

Teikiamų kvalifikacijų lygis:
Nėra duomenų
Išsilavinimo pažymėjimų lygmuo:
Nėra duomenų
Daugiau apie instituciją

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos