Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokymo programosProgramos valstybinis kodas
Programos ISCED kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
Švietimo sritis: (10)
Švietimo posritis: (1)
3070011013410011

Socialinių įgūdžių ugdymo programa

Švietimo posritis: Pagrindinės programos ir kvalifikacijos (9)
1010011011000011

Pradinio ugdymo programa

1050011011000011

Suaugusiųjų pradinio ugdymo programa

1070011011000011

Pradinio ugdymo individualizuota programa

2010011012440011

Pagrindinio ugdymo programa

2050011012440011

Suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programa

2070011012410011

Pagrindinio ugdymo individualizuota programa

3010011013440011

Vidurinio ugdymo programa

3040011013440011

Tarptautinio bakalaureato programa

3050011013440011

Suaugusiųjų vidurinio ugdymo programa

Švietimo sritis: Architektūra ir statyba (124) (Daugiau kitame puslapyje)
Švietimo posritis: Statyba ir statybos inžinerija (124) (Daugiau kitame puslapyje)
2110732012540732

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Apdailininkas/2
2170732012520732

Apdailininko (statybininko) mokymo programa

Apdailininkas/2
2170732032520732

Staliaus mokymo programa

Stalius/2
M430732013540732

Santechniko modulinė profesinio mokymo programa

Santechnikas, LTKS IV
M430732023540732

Apdailininko (statybininko) modulinė profesinio mokymo programa

Apdailininkas (statybininkas), LTKS IV