Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mokymo programosProgramos valstybinis kodas
Programos ISCED kodas
Programa
Suteikiamos kvalifikacijos
Švietimo sritis: Informacijos ir ryšio technologijos (48)
Švietimo posritis: Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas (12)
N430612014540612

Kompiuterinio projektavimo ir skaitmeninio vaizdų apdorojimo neformaliojo profesinio mokymo programa

P420612013540612

Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

P420612023540612

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

P420612033540612

Kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

P430612014540612

Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

P430612024540612

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

P430612034540612

Kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

T320612013520612

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius/3
T430612024540612

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kompiuterinio projektavimo operatorius
T430612054540612

Jaunesniojo sistemų administratoriaus modulinė profesinio mokymo programa

T430612064540612

Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

T430612074540612

Kompiuterių tinklų aptarnavimo techniko modulinė profesinio mokymo programa

Švietimo posritis: Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas (16)
Švietimo posritis: Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė (20)