Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Virtuali lituanistinė mokyklėlė „Švyturys“ Ispanijoje

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Avnd.Pais Valencia 38, 2J,Muro De Alcoy, España

Kontaktiniai duomenys

sruogiene@msn.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; ispanų;

Įkūrimo data

2020-12-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Valencijos Lietuvių Bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

44

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

4