Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Argentinos Lietuvių Centras

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Argentinos Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Tabare 6950, Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Kontaktiniai duomenys

centrolituano@hotmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; ispanų;

Įkūrimo data

1926-10-10

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

20

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2