Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Šv.Kazimiero lituanistinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

18022 Neff rd., Cleveland, OH 44119

Kontaktiniai duomenys

klivlendo.lituanistine.mokykla@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

1957-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Vieninga lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

29

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

9