Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

„Kregždutė“ edukacinis centras

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Oakgrove secondary school, Venturer gate, Middleton, Milton Keynes, MK10 9JQ, England

Kontaktiniai duomenys

mkseimubendruomene@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2019-10-27

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

46

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

5