Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Perto lituanistinė mokykla „Baltų šalelė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Australia

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

2a Karalundie Way, Mullaloo, WA 6027 Australia

Kontaktiniai duomenys

pertobaltusalele@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; anglų;

Įkūrimo data

2019-08-28

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Ingrida Peleckaitė-Radzivanienė, Jūratė Kušeliauskienė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

27

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2