Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Perto lituanistinė mokykla „Baltų šalelė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Australia

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

66 Wimbledon Street, Beckenham 6107, Western Australia

Kontaktiniai duomenys

ingrida.peleckaite@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; anglų;

Įkūrimo data

2019-06-06

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Ingrida Peleckaitė-Radzivanienė, Jūratė Kušeliauskienė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

25

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2