Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

„Aušros“ lituanistinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

(Nuomojamų patalpų adresu paštas nepriimamas. Oficialus mokyklos adresas ir telefonas yra vadovės.)

Kontaktiniai duomenys

Nėra duomenų

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

1998-05-16

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Trijų šeimų tėvai

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

16

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2