Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Sekmadieninė lituanistinė mokykla „Smiltelė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

3338 Blue Fin Dr. West Palm Beach, Fl 33411

Kontaktiniai duomenys

jurate2911@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2018-10-21

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Lithunian Education Center

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Vieninga lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

9

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1