Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Adelaidės lietuvių mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Australia

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Lithuanian Catholic Centre 6 Third Avenue, St Peters South Australia SA5069

Kontaktiniai duomenys

haugheyramune@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

1949-12-03

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Suderinta lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

22

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

5