Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Lietuvių kalbos pamokos Århus

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Danijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Møllevangs Alle 20, 8210 Aarhus

Kontaktiniai duomenys

moe@mbu.aarhus.dk

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2017-08-15

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Møllenvangskolen

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

24

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1