Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Lietuvių kalba Århus

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Danijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Mollevags Alle 20, 8210 Aarhus

Kontaktiniai duomenys

ernestabt@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2017-08-15

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Møllenvangskolen

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Suderinta lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

45

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1