Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Monrealio lituanistinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Kanada

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

1465 Rue de Sève, Montréal, QC H4E 2A8, Canada

Kontaktiniai duomenys

ausra@sympatico.ca

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

1920-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nėra duomenų

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

10

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2