Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Alanijos lituanistinė mokyklėlė „Vaivorykštė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Turkijos Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Konakli mahalesi Soncak sokak Villa Augusto hotel - No 4 Alanya 07400, Antalija/Alanya, Turkey

Kontaktiniai duomenys

vaivorykstealanya@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2014-10-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Turkijos lietuvių bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

16

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2