Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Argentinos lietuvių kultūros ir savišalpos draugijos „Nemunas“ lietuvių kalbos ir kultūros kursas

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Argentinos Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Avenida Montevideo e/ 17 y 18N 1569. Berriso (1923), Buenos Aires, Argentina

Kontaktiniai duomenys

draugija@nemunas.org

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; ispanų;

Įkūrimo data

2008-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Juan Ignacio Fourment Kalvelis

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

25

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

2