Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Alikantės lituanistinė mokykla „Draugystė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Calle Vall de Laguart 6, Bglow 96, 03560 El Campello (Alicante), Spain

Kontaktiniai duomenys

draugystesmokykla@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2018-09-29

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Elena Vaičiulytė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Lituanistinio švietimo integruota programa; Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

46

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

5