Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Lituanistinė mokyklėlė Prahoje „Debesynas. Prieiga prie Lietuvos“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Čekijos Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Sidlištni 245/18H, Praha 6, Czech Republic

Kontaktiniai duomenys

debesynas.praha@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2015-10-10

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Čekijos lietuvių bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

11

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

4