Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Niurnbergo lituanistinė „Mamos mokyklėlė“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Vokietijos Federacinė Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Dr. Carlo Schmid Str. 48, 90491 Nürnberg, Deutschland

Kontaktiniai duomenys

gitana.elsner@gmx.net

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2005-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Gitana Bielskytė Elsner

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

15

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1