Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Atėnų lituanistinė mokyklėlė „Giliukai“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Graikijos Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Paštui: AISXYLOY 65, NIKAIA, GREECE, P.C. 18452, Bažnyčios, kurioje veikia mokykla: OMIROU 9, ATHENS, GREECE, P.C.10672

Kontaktiniai duomenys

glm.giliukai@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2018-10-06

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Graikijos lietuvių bendruomenė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

37

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

3