Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Argentinos lietuvių katalikų kultūros ir savišalpos draugijos lituanistinė mokykla „Mindaugas“

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Argentinos Respublika

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

9 N° 4260 - Berisso - 1923 - Argentina

Kontaktiniai duomenys

socmindaugas@hotmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2014-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Adrian Glenza

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

8

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1