Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

A. Kazickienės lituanistinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

62 Woodhull lane, Holtsville, NY 11742

Kontaktiniai duomenys

petrauskienerenata@yahoo.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2006-09-17

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Rytinio Long Island bendruomenės nariais kartu su Lithuanian Educational Council pagalba

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Suderinta lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

20

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

6