Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Lituanistinė mokykla „Baltija“ Limerick

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Airija

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Limerick Language Center, 16 Mallow street, Limerick, Ireland

Kontaktiniai duomenys

limerickbaltija@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2018-09-06

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

ALB Airijos Lietuvių Bendruomenė, Lithuanian Association in Ireland

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Vieninga lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

20

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

3