Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Baltijos tarptautinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Calle la Sirena 10, Puerto De Santiago, Santiago Del Teide, Canarias, Spain

Kontaktiniai duomenys

info@balticinternationalschool.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; anglų; ispanų;

Įkūrimo data

2018-01-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Irma Liubertienė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Suderinta lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

40

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

5