Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

V. Krėvės lituanistinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

1913 Wallace st, Philadelphia, PA 19130

Kontaktiniai duomenys

irina.brusokas@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

1960-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nežinome

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Suderinta lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

45

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

12