Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Vinco Krėvės Lituanistinė mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Jungtinės Amerikos Valstijos

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

1913 Wallace st, Philadelphia, PA 19130

Kontaktiniai duomenys

vkrevemokykla@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

1960-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Nežinome

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Individuali lituanistinio švietimo programa; Suderinta lituanistinio švietimo programa; Lituanistinio švietimo integruota programa; Lituanistinio švietimo integruota programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

33

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

10