Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Antilopenskolan lituanistinė klasė

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Švedijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Brahegatan 7, 264 80 Klippan, SWEDEN

Kontaktiniai duomenys

kommun@klippan.se

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių; švedų;

Įkūrimo data

2011-09-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Klippan komuna

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Turi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Užsienio valstybės formaliojo švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

12

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

1