Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Škotijos lietuviška mokykla

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Didžioji Britanija (Jungtinė Karalystė)

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

nenurodyta

Kontaktiniai duomenys

kalba.skotijoje@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2014-10-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Evelina Kovnators

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Lituanistinio švietimo integruota programa; Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

100

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

7