Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Pavadinimas lietuvių kalba

Barselonos LT mokyklėlė

Valstybė, kurioje veikia lituanistinio švietimo įstaiga

Ispanijos Karalystė

Lituanistinės švietimo įstaigos tipas

Lituanistinė neformaliojo švietimo įstaiga

Buveinė (adresas)

Carrer Balmes 254, 7A 08006 Barcelona

Kontaktiniai duomenys

barselonosltmokyklele@gmail.com

Studijų ar mokymo kalbos

lietuvių;

Įkūrimo data

2010-10-01

Steigėjo pavadinimas ir steigėjo tipas –juridinis ar/ir fizinis asmuo

Solveiga Stankevičiūtė

Lituanistinio švietimo įstaigos juridinis statusas šalyje, kurioje veikia

Neturi

Vykdomos lituanistinio švietimo programos

Lituanistinio švietimo integruota programa; Kita lituanistinio švietimo programa

Orientacinis mokinių, besimokančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

46

Orientacinis mokytojų, dirbančių lituanistinio švietimo įstaigoje, skaičius

7