Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos
Kodas
Pavadinimas
Sritis, kryptis
Filialo pavadinimas, adresas ir telefonas: (72) (Daugiau kitame puslapyje)
262071603

14 kW ir didesnės galios kompresorių mašinisto mokymo programa

260071306

Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymo programa

560071303

Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymo programa

560071304

Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa

560102207

Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa

261104101

Autokrautuvo vairuotojo mokymo programa

260071304

Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymo programa

265104101

Automobilinio krano operatoriaus mokymo programa

262104101

Bokštinio krano operatoriaus mokymo programa

260071109

Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus mokymo programa

262072202

Dailidės mokymo programa

162072201

Dailidės mokymo programa

260102202

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa

260102203

Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymo programa

260102205

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymo programa

560071110

Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymo programa

260071113

Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis, mokymo programa

260102201

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa

560102201

Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymo programa