Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Siuvėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540723

Valstybinis kodas

337072301

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Siuvėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programa skirta asmenims su specialiaisiais poreikiais (kurtiesiems ir neprigirdintiesiems)

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Siuvėjo rengimo standartas, S354202

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

43 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

67 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Siuvėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-08-13

Programos moduliai

9436
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Siuvėjo profesinio mokymo programos, skirtos asmenims su specialiaisiais poreikiais (kurtiesiems ir neprigirdintiesiems), tikslas – parengti siuvėją, galintį dirbti masinės ir individualios gamybos siuvimo įmonėse, ugdyti kūrybingą specialistą, pajėgų tobulėti, savarankiškai bei kartu su kitais spręsti problemas, taikyti pažangias siuvimo technologijas.
Siekiant šių tikslų besimokantieji teorinių ir praktinių užsiėmimų metu mokomi siuvimo pradmenų, juosmeninių drabužių siuvimo, petinių drabužių be pamušalo siuvimo, drabužių su pamušalu siuvimo, drabužių siuvimo su primatavimais, įvairaus kirpimo drabužių siuvimo, drabužių sukirpimo ir siuvimo, drabužių konstravimo, siuvimo įrengimų, siuvinių medžiagų ir kitų profesinio mokymo dalykų.
Taip pat mokoma bendrųjų profesinio mokymo dalykų - ekonomikos ir verslo pagrindų, civilinės saugos, profesijos informacinių technologijų ir kūno kultūros – bei bendrojo ugdymo dalykų.
Praktinis mokymas vyksta mokyklos dirbtuvėse, masinės gamybos ir individualaus siuvimo įmonėse. Vidutinė praktinio mokymo trukmė – 43 savaitės. Praktikos trukmė – 15 savaičių. Praktika atliekama Lietuvos ir užsienio masinės gamybos arba individualaus siuvimo įmonėse. Praktikos metu įtvirtinami ir tobulinami įvairių drabužių siuvimo technologijos, siuvimo ir siuvinėjimo mašinų bei DŠA įrangos valdymo, drabužių detalių sukirpimo ir kt. gebėjimai.
Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimu, kuris susideda iš teorinės ir praktinės dalies. Baigusiajam siuvėjo mokymo programą suteikiama siuvėjo kvalifikacija ir vidurinis išsilavinimas.
Baigus siuvėjo mokymo programą mokymąsi galima tęsti, mokantis pagal profesinio mokymo sukirpėjo-konstruktoriaus programą arba aukštojo mokslo gamybos ir perdirbimo studijų krypties programas.
Siuvėjo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.