Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Baldų apmušalų siuvėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520723

Valstybinis kodas

262072313

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Baldų apmušalų siuvėjas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 24, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

20 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Baldų apmušalų siuvėjas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2015-05-25

Programos moduliai

9300
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Baldų apmušalų siuvėjo programos tikslas – parengti darbuotoją, gebantį siūti baldų apmušalus. Būsimieji baldų apmušalų siuvėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi apie baldų apmušalams naudojamas medžiagas, įrenginius, gaminių konstrukcines detales, baldų apmušalų siuvimo technologiją; darbuotojų saugos ir sveikatos; ekonomikos ir verslo pagrindų; darbo teisės pagrindų; profesinės etikos ir psichologijos; specialybės užsienio kalbos.
Praktinis mokymas trunka 19,5 savaitės ir vykdomas praktinio mokymo įstaigoje bei įmonėse.
Praktinio mokymo metu įtvirtinami ir tobulinami baldų apmušalų siuvimo gebėjimai.
Programa baigiama asmens įgytų kompetencijų vertinimu. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos pasirinktos kompetencijos. Asmens įgytų kompetencijų vertinimo priežiūrą vykdo LR Švietimo ir mokslo ministerija.