Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medienos dirbinių gamintojo rankiniu būdu mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2510722

Valstybinis kodas

167072202

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Medienos dirbinių gamintojas rankiniu būdu/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

41 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

96 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Medienos dirbinių gamintojas rankiniu būdu/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

722

Programos apimtis kreditais

170
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji medienos dirbinių gamintojai rankiniu būdu teoriniuose užsiėmimuose mokomi pirminių staliaus darbų, medienos apdirbimo būdų, braižybos pagrindų, darbų saugos reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse, gaminant medienos dirbinius. Praktinio mokymo trukmė - 86 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medienos dirbinių gaminimo technologijos, braižybos ir kt. gebėjimai.
Mokymo programa skirta parengti sutrikusio intelekto žmones medienos dirbinių gamintojo rankiniu būdu darbui.
Medienos dirbinių gamintojo rankiniu būdu mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.