Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520723

Valstybinis kodas

167072303

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Siuvėjas-operatorius/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

41 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

114 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Siuvėjas-operatorius/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

721

Programos apimtis kreditais

170
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji siuvėjai-operatoriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti siuvinių medžiagas, paruošti darbui medžiagas ir siuvimo mašinas, siuvimo būdų, dailės teorijos, darbų saugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje, atliekant siuvimo darbus. Praktikos trukmė – 96,6 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžiagų paruošimo, siuvimo mašinų naudojimo ir kt.gebėjimai.
Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa skirta neįgaliesiems mokyti. Negalios pobūdis – fizinė ir psichinė negalia, sutrikimo lygis: vidutinis.
Siuvėjo-operatoriaus mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.