Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540611

Valstybinis kodas

362061101

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Verslo įmonių kompiuterininkas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Verslo įmonių kompiuterininkas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

471

Programos apimtis kreditais

48
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji verslo įmonių kompiuterininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kompiuterių vartojimo pagrindų, programavimo ir kompiuterinės įrangos pagrindų, ekonominių informacinių sistemų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė – 11 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterio vartotojo įgūdžiai, programavimo ir kt. gebėjimai..
Verslo įmonių kompiuterininko mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.