Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vyrų kirpėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521012

Valstybinis kodas

262101205

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vyrų kirpėjas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

26 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vyrų kirpėjas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

390

Programos apimtis kreditais

39
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji vyrų kirpėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kirpėjo darbo technologijos, medžiagotyros, sanitarijos ir higienos, estetikos ir aptarnavimo kultūros, darbų saugos, piešimo pagrindų, verslo pradmenų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta kirpyklose, grožio salonuose. Praktinio mokymo trukmė – 13,6 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami kirpimo ir kt. gebėjimai.
Vyrų kirpėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.