Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Moterų kirpėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521012

Valstybinis kodas

262101203

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Plaukų ir grožio priežiūra

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Moterų kirpėjas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

7 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

19 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Moterų kirpėjas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

389

Programos apimtis kreditais

48
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji moterų kirpėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi kirpėjo darbo technologijos, medžiagotyros, sanitarijos ir higienos, estetikos ir aptarnavimo kultūros, darbų saugos, piešimo pagrindų, specialybės užsienio kalbos, apie elektroninius kasos aparatus, apskaitos, atsiskaitomybės, verslo pradmenų ir kt.
Praktinis mokymas vykstas kirpyklose, grožio salonuose. Praktinio mokymo trukmė– 19 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami plaukų kirpimo ir kt. gebėjimai.
Moterų kirpėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų