Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Krovinių kabinėtojo mokymo programa

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Valstybinis kodas

260073205

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520732

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Kompetencijos, reikalingos atlikti įstatymų reglamentuojamam darbui ar funkcijai, pavadinimas

gali dirbti krovinių kabinėtoju

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Grupinio mokymosi, 2, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Mokymosi pasiekimų dokumento pavadinimas, kodas


Pažymėjimas, 3105
Pažymėjimas, 3106

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji krovinių kabinėtojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi bendrų žinių apie krovinių kabinėjimo darbus, pagrindinių dalykų apie kėlimo kranus, nuimamuosius krovinio kabinimo įtaisus, kėlimo kranų saugaus darbo organizavimą, krovinių kabinimą, perkėlimą, sandėliavimą, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ir kt.
Praktinis mokymas vyksta statybų aikštelėse, geležinkelio įmonėse, uostuose. Praktinio mokymo trukmė – 1 savaitė. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami krovinių kabinimo gebėjimai.
Krovinių kabinėtojo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.