Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Savaeigio platforminio keltuvo operatoriaus mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521041

Valstybinis kodas

265104102

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 7, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

3 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

8 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Savaeigio platforminio keltuvo operatorius/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3456
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji savaeigio platforminio keltuvo operatoriai teoriniuose užsiėmimuos mokomi medžiagų pažinimo, brėžinių skaitymo, savaeigių platforminių keltuvų saugaus naudojimo, techninės mechanikos, keltuvų sandaros, savaeigių platforminių keltuvų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto, ekonomikos, darbo santykių, darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos kitų dalykų.
Praktinis mokymas vyksta įmonėse, naudojančiose savaeigius platforminius keltuvus. Praktinio mokymo trukmė - 4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami savaeigių platforminių keltuvų valdymo, jų priežiūros ir kiti gebėjimai.