Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mūrininko ir krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540732

Valstybinis kodas

P32073201

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mūrininkas, LTKS III
Krosnininko padėjėjas, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mūrininkas, LTKS III
Krosnininko padėjėjas, LTKS III

Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-29

Programos moduliai

30405

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Mūrininko-krosnininko padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam mūrininkui ir krosnininko padėjėjui parengti, kuris gebėtų, vadovaujant aukštesnės kvalifikacijos darbuotojui ir jam prižiūrint darbų kokybę, savarankiškai vykdyti bendrąsias veiklas statybos objekte, mūryti, hidroizoliuoti konstrukcijas, montuoti, betonuoti mūro konstrukcijoms būtinus elementus, montuoti kietu kuru kūrenamus surenkamus kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus), padėtų aukštesnės kvalifikacijos krosnininkui įrengti mūrinius kietu kuru kūrenamus šildymo įrenginius (išskyrus katilus).