Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Namų ūkio ekonomo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3521011

Valstybinis kodas

262101101

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Namų ūkio paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Namų ūkio ekonomas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

2001.01.09 įsakymu Nr. 31 pakeistas programos 362081401 (ankstesnis kodas-2660105) kodas, pasikeitus minimaliam išsilavinimui

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

11 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

12 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Namų ūkio ekonomas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

302

Programos apimtis kreditais

0
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji namų ūkio ekonomai teoriniuose užsiėmimuose mokomi maisto gaminimo, namų ūkio organizavimo, buities estetikos, švenčių organizavimo ir asmeninių savybių ugdymo.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje ir realioje darbo vietoje. Praktinio mokymo trukmė – 6,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami namų ūkio organizavimo ir kt. gebėjimai.
Namų ūkio ekonomo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.